Back

Folder: 701/111/22

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
Folder titleMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; polski, angielski
Dates 

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/111/22

No. Title Page from Page to
1 Notatka do Konsulatu RP w Amsterdamie 1 1
2 Notatka z rozmowy 2 2
3 Czeki za usługi wywiadowcze - Konrad Wrzos. 3 4
4 Pismo Konrada Wrzosa do Pana Majora. 5 5
5 Pismo do kierownika placówki ESTEZET. 6 6
6 Potwierdzenie odbioru pisma z dnia 12.12.1944 7 7
7 Meldunek Piotra z dn. 29.12.1944 r. 8 9
8 Meldunek Piotra z dn. 05.01.1945 r. 10 10
9 Meldunek Piotra z dnia 11.01.1945 13 13
10 Meldunek Piotra z dnia 12.01.1945 r. 14 16
11 Pismo mjr. Chodackiego do ppłk. Kary 17 17
12 Raport do Kierownika Placówki Sabanilla 18 18
13 Raport Hudsona do Kierownika Placówki Salwador 19 20
14 List do pułkownika Kary 21 21
15 Parafraza depeszy z Estezet 22 22
16 Raport Kierownika Placówki 23 23
17 Komunikat o wydaniu zarządzenia 24 24
18 Raport Hudsona do Kierownika Placówki Salwador 25 25
19 Raport Hudsona do Kierownika Placówki Sabanilla 28 28
20 Raport Hudsona do Kierownika Placówki Salvador 29 29
21 Raport Pedrosa do Kierownika Placówki Estezet 30 30
22 Raport Pedrosa do Kierownika Placówki Estezet 30 30
23 Raport Hudsona do Kierownika Placówki Salvador 31 31
24 List Hudsona do Majora 32 32
25 List Konrada Wrzosa do majora Chodackiego 34 35
26 Raport Piotra 36 36
27 Meldunek Pedrosa do Kierownika Placówki Estezet 37 37
28 Meldunek Hudsona do Kierownika Placówki Salwador 38 38
29 Meldunek Hudsona do Kierownika Placówki Sabanilla 39 39
30 Meldunek Pedrosa do Kierownika Placówki Estezet 40 40
31 Raport Hudsona dla Kierownika Placówki Salvador 41 41
32 Raport Hudsona do kierownika Placówki Sabanilla 42 42
33 List do Pana Pułkownika 43 43
34 Odpis kwitu i wyciąg z rozliczenia budżetowego 44 44
35 Oświadczenie Jadwigi 45 45
36 Protokół zniszczenia części akt placówki Sabanilla 46 49
37 Meldunek Pedrosa do kierownika placówki Estezet 50 51
38 Raport Piotra 52 52
39 Raport Hudsona dla kierownika Placówki Salvador 54 54
40 Raport Hudsona dla kierownika placówki Sabanilla 55 55
41 Raport Pedrosa dla kierownika placówki Estezet 56 56
42 Meldunek Piotra dla Estezet 57 57
43 Pismo do Szefa Oddziału Informacyjno Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie 58 59
44 Pismo Lolka do Estezet - identyfikacja Mrozika vel Mrozickiego 60 62
45 Pismo Piotra do Estezet 63 63
46 Raport Pedrosa do Kierownika Placówki Estezet 64 64
47 Pismoa Hudsona do Kierownika Placówki Sabanilla 65 65
48 Pismo Hudsona do Kierownika Placówki Salvador 66 66
49 Meldunek Kierownika Placówki Estezet do Szefa Oddziału Informacyjno Wywiadowcego Sztabu Naczelnego Wodza 67 68
50 Protokół spalenia akt Placówki Salvador 69 71
51 Raport Pedrosa do Kierownika Placówki Estezet 72 72
52 Raport Piotra do Estezet 73 73
53 Meldunek Piotra dot. treści depesz otrzymanych od Estezet 74 74
54 List do Pana Majora 75 75
55 Raport Hudsona do Kierownika Placówki Salvador 76 76
56 Raport Hudsona do Kierownika Placówki Sabanilla 77 77
57 Raport Pedrosa do Kierownika Placówki Estezet 78 78
58 Raport Pedrosa do Kierownika Placówki Estezet 79 79
59 Raport Piotra do Estezet 80 80
60 Raport Hudsona do Kierownika Placówki Sabanilla 81 81
61 Raport Hudsona do Kierownika Placówki Salvador 82 82
62 Raport Pedrosa do Kierownika Placówki Estezet 83 83
63 Raport Piotra do Estezet 84 84
64 Pilny meldunek Lolka do Estezet dotyczący Szymno Misiuka 85 85
65 Raport Hudsona do Kierownika Placówki Salvador 86 86
66 Raport dla Kierownika Placówki Sabanilla 87 87
67 Raport Piotra do Estezet 88 88
68 Raport Pedrosa do Kierownika Placówki Estezet 89 89
69 List do Pana Majora 90 90
70 Raport ppłk. Kary do Szefa Estezet 91 91
71 Raport Pedrosa do Kierownika Placówki Estezet 92 92
72 Raport Hudsona do Kierownika Placówki Salvador 93 94
73 Raport Hudsona dla Kierownika Placówki Sabanilla 95 95
74 Raport w sprawie stosunków ze Stanisławskimi i Tomaszewskimi 96 97
75 Raport dla Kierownika Placówki Estezet 98 98
76 Raport do Estezet 99 99
77 Raport dla Kierownika Placówki Sabanilla 100 100
78 Raport do Kierownika Placówki Sabanilla 101 101
79 Raport do Estezet 102 102
80 Meldunek do Szefa Placówki Estezet 103 103
81 Meldunek do Kierownika Placówki Salvador 104 104
82 Raport do Kierownika Placówki Sabanilla 105 105
83 Raport dotyczący wynagrodzeń przekazywanych Konradowi Wrzosowi 106 107
84 Raport Pedrosa dotyczący możliwości współpracy z Amerykanami 108 110
85 Raport do Estezet 111 111
86 Raport do Kierownika Placówki Estezet 112 112
87 Raport do Kierownika Placówki Salvador 113 113
88 Raport do Kierownika Placówki Sabanilla 114 114
89 Raport do Kierownika Estezet 115 116
90 Raport do Estezet 117 117
91 Raport do Kierownika Placówki Estezet 118 118
92 Raport do Pana Majora 119 122
93 Raport do Estezet 123 123
94 Raport do Estezet 124 125
95 Raport do Kierownika Placówki Estezet 126 126
96 Raport do Kierownika Placówki Sabanilla 127 127
97 Pismo Hudsona do kierownika Placówki Sanbanilla 131 131
98 Pismo Hudsona do Kierownika placówki "Sabanilla" 131 131
99 Korespondencja kierownika Placówki mjra dypl. Chodackiego ws. K[onrada] Wrzosa. 132 134
100 Pismo Kierownika Placówki mjr dypl. Chodackiego do Pana Pułkownika 132 134
101 Pismo przewodnie do materiałów przesałnych przez Hudsona do kierownika Placówki Salvador. 135 135
102 Pismo przewodnie do materiałów przesałnych przez Hudsona do kierownika Placówki "Sabanilla" . 136 136