Back

Folder: 701/2/22

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleMarzec- maj 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/22

No. Title Page from Page to
1 Strona wstępna 1 1
2 Pismo przewodnie do fragmentu przechwyconej depeszy 2 2
3 Spis zawartości teczki 3 7
4 Odpis depeszy. 8 9
5 Depesza o sytuacji armii Denikina 10 13
6 Radiodepesza bolszewicka w sprawie przejazdu przez granicę 14 16
7 Depesza o stosunkach fińsko-bolszewickich. 17 18
8 Depesza w sprawie floty bolszewickiej na Bałtyku 19 20
9 Depesza w sprawie transportu jeńców 21 22
10 Misja Filipowicza 23 24
11 Sytuacja w Finlandii 25 26
12 Depesza o sytuacji w armii Denikina 27 28
13 Sytuacja w Estonii i Finlandii 29 38
14 Raport z Rygi o petraktacjach litewsko-łotewskich 39 44
15 Depesze w sprawie rokowań pokojowych z Łotwą 45 49
16 Depesze w sprawie rozpoczęcia rokowań pokojowych Rosji i Łotwy 50 53
17 Radiodepesza bolszewicka do marynarzy Denikina 54 55
18 Depesza o sytuacji armii Denikina 56 57
19 Radiodepesza o pertraktacjach z Łotyszami 58 59
20 Konferencja w sprawie granicy estońsko-łotewskiej 60 61
21 Depesza w sprawie rozpoczęcia rokowań pokojowych i wymianie zakładników 62 63
22 Depesze w sprawie rokowań fińsko-bolszewickich. 64 65
23 Listy do Naczelnika Państwa o sytuacji politycznej na południu Rosji 66 91
24 Raport o sytuacji wojskowej w Finlandii 92 98
25 Stosunki litewsko-łotewskie 99 106
26 Depesza w sprawie wstrzymania ewakuacji z Łatgalii 107 112
27 Odpis rozkazu bolszewickiego 113 114
28 Depesza z polskiej Misji Wojskowej w Paryżu 115 116
29 Depesza rządu litewskiego w sprawie rokowań z Sowietami 117 118
30 Kopia postanowienia przedstawicieli litewskich i białoruskich 119 119
31 Depesza o ustąpieniu gen. Denikina 120 121
32 Strona przewodnia do raportów sytuacyjnych 122 122
33 Kopia postanowienia organizacji litewskich i białoruskich 123 123
34 Raporty Szefa Polskiej Misji Wojskowej na południu Rosji 124 137
35 Depesza o buncie gen. Wrangla 138 139
36 O dziłalności ukrainskiego "Sojuza" 140 143
37 Depesza do Ministra Spraw Zagranicznych p. Patka 144 144
38 Depesza w sprawie jeńców wojennych 145 145
39 Depesza o przyjeździe Denikina 146 146
40 Depesza o próbie poróżnienia Polski i Finlandii 147 147
41 Depesza o misji Krasina 148 148
42 Pismo przewodnie do odpisu depeszy 149 149
43 Pertraktacje fińsko-bolszewickie 150 151
44 O pertraktacjach łotewsko-bolszewickich 152 152
45 Depesze o pertraktacjach łotewsko-polskich 153 154
46 Depesze z Finlandii 155 157
47 Odpis depeszy z Sewastopola 158 158
48 Depesze z Helsingforsu 159 163
49 Propozycja Petlury zmiany punktu umowy 164 165
50 Zarządzenia względem Bredowców i Denikinowców 166 170
51 Depesza w sprawie Konferencji polsko-fińskiej 171 172
52 Projekt umowy między Polską a Ukrainą. 173 174
53 Pismo do ministra Patka 175 175
54 Prace Podkomisji Politycznej Konferencji Polsko-Fińskiej 176 179
55 Depesze o rokowaniach w sprawie granic 180 181
56 Raporty attache wojskowego w Helsingforsie i Delegata Naczelnego Dowództwa w Rewlu 182 193
57 Depesza Cziczerina do rządu angielskiego 194 194
58 Czarnomorska Flota Ochotnicza 195 196
59 Raport z Rygi na temat sytuacji politycznej na Łotwie 197 206
60 Rokowania fińsko-bolszewickie 207 208
61 Pismo przewodnie do depeszy z Helsingforsu 209 209
62 Depesze z Rewla 210 211
63 Porozumienie białorusko-bolszewickie 212 213
64 Odpis depeszy o naciskach rządu angielskiego na Polskę 214 214
65 Rokowania fińsko-bolszewickie 215 216
66 List do Naczelnika Państwa 217 220
67 Depesza o zawieszeniu broni na froncie fińsko-bolszewickim 221 221
68 Odpis korespondencji z Kowla 222 225
69 Litwa Kowieńska wobec rokowań pokojowych 226 228
70 Wyjaśnienie w sprawie internowanych oficerów armii gen. Bredowa 229 230
71 Raport o sytuacji armii Denikina 231 234
72 Raport o sytuacji na Krymie i Kubaniu 235 244
73 Raport o rokowaniach łotewsko-niemieckich i zamachu na Ulmanisa 245 246
74 Stosunki rosyjskie na emigracji 247 252
75 Sytuacja na południu Rosji 253 256
76 Depesza z Konstantynopola 257 258
77 Pismo w sprawie likwidacji Misji 259 259
78 Sytuacja w Finlandii 260 261
79 Sytuacja w Odessie i plany Rumunii 262 263
80 O ewakuacji Armii Ochotniczej z Tuapse 264 265
81 Zawieszenie broni między Armią Ochotniczą a bolszewikami 266 267
82 Przyjazd dla zdania raportu o stosunkach polsko-łotewskich 268 269
83 Depesza w sprawie wymiany jeńców i konferencji w Kopenhadze 270 271
84 Depesza w sprawie 4.dywizji łotewskiej 272 273
85 Depesza o polityce Polski względem Rosji 274 277
86 Wybory do konstytuanty na Łotwie 278 279
87 Rokowania litewsko-bolszewickie 280 281
88 Stosunki między reakcjonistami rosyjskimi i niemieckimi 282 283
89 Rokowania fińsko-bolszewickie 284 285
90 Raport w sprawie Ukrainy 286 290
91 Sytuacja na Łotwie 291 292
92 Rokowania fińsko-bolszewickie 293 294
93 Stosunki w Letgalii 295 297
94 Protest prezesa Rady Komisarzy Ukraińskiej Republiki Sowieckiej 298 299
95 Pertraktacje pokojowe łotewsko-niemieckie 300 301
96 Granice łotewsko-litewskie i rokowania fińsko-bolszewickie 302 303
97 Komunikat radiowy w sprawie ofensywy polskiej na Kijów 304 304
98 Terytorialne żądania Łotwy 305 306
99 Rozejm gen. Wrangla z bolszewikami 307 309
100 Akcja ratunkowa dla Polaków w Rosji Sowieckiej 310 311
101 O propozycji Struwego w sprawie korpusu Brodowa 312 320
102 Skład i stan floty bolszewickiej 321 323
103 Stanowisko Finlandii w razie akcji zaczepnej bolszewików 324 325
104 Sytuacja w Rosji 326 327
105 Likwidacja stanowiska przedstawiciela Denikina w Polsce 328 328
106 Raport z Konstantynopola z dnia 25 IV 1920 r. 329 332
107 Pismo w sprawie delegacji wojskowej gen. Wrangla 333 333
108 Pismo w sprawie por. Dolińskiego 334 334
109 Zwołanie w Rosji Rady Wojennej przeciwko Polsce 335 336
110 Sytuacja na południu Rosji 337 340
111 Propozycja rządu Finlandii w sprawie walki z propagandą bolszewicką 341 342
112 Depesza z Konstantynopola 343 344
113 Oświadczenia zbiegłych z niewoli czerwonoarmistów 345 347
114 Pismo o odbudowie Ukrainy 348 348
115 Debata w sprawie ugody polsko-ukraińskiej 349 350
116 Depesza z Sewastopola 351 352
117 Rokowania fińsko-bolszewickie 353 354
118 Akcja gen. Komisarowa w Berlinie 355 358
119 Ukraińska brygada w Czechach. 359 363
120 Referat w sprawie Latgalii 364 367
121 Rokowania litewsko-bolszewickie 368 368
122 Pogłoski o opuszczeniu Kijowa 369 369
123 Rozkaz Wojennej Rady Rewolucyjnej Republiki 370 370
124 Nowy gabinet ukraiński 371 371
125 Komisja w utworzona przeciw polskiej kontrrewolucji 372 372
126 Depesze p. Bouffałła z Łotwy 373 382
127 Depesze z Łotwy 383 384
128 Depesze p. Bouffałła 385 386
129 Sytuacja na Łotwie 387 393
130 Umowa w sprawie wymiany jeńców 394 394
131 O sprawach ukraińskich i rosyjskich 395 402
132 Rozmowa konfidenta z Wasilką 403 404
133 Uznanie Ukrainy przez Polskę 405 405
134 Stosunki fińsko-rosyjskie 406 407
135 Rozmowa z Wasylką 408 408
136 Raport o sytuacji na Ukrainie 409 410
137 Rosja Sowiecka na terenie międzynarodowym 411 412
138 Raporty polityczne i ekonomiczne z Estonii 413 422
139 Raport z Łatgalii 423 424
140 Umowa łotewsko-niemiecka 425 427
141 O wyjeździe Margolina do Hagi 428 428
142 Starcie między Gruzją a Azerbajdżanem 429 430
143 Polska ofensywa 431 431
144 Międzynarodowa komunistyczna organizacja wojskowa 432 438
145 Depesze z Helsingfors 439 443
146 Depesze z Berlina 444 445
147 Depesza o sytuacji w Noworosyjsku 446 447
148 Depesza z Rygi 448 448
149 Depesze ze Sztokholmu 449 454
150 Misja Krassina 455 462
151 Depesza z Sewastopola 463 463
152 Postępowanie wojsk polskich na Ukrainie 464 464
153 Rokowania bolszewików w Japonii 465 468
154 Depesza z Sewastopola 469 476
155 Gratulacje z okazji zwycięstw wojsk polskich 471 476
156 Raport o nowej orientacji Ententy 477 477
157 O mobilizacji w Rosji 478 478
158 O planowanym ataku wojsk Sowieckich 479 479
159 Pertraktacje łotewsko-niemiecko-sowieckie 480 480
160 Depesze z Rygi 481 485
161 Pogłoski o zajęciu Odessy 486 486
162 Miejsce ewenualnych rokowań pokojowych z Rosją 487 487