Back

Folder: 701/2/25

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleCzerwiec- lipiec 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/25

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości 1 5
2 Spis dokumentów przekazanych z I teki generała Rozwadowskiego do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie 6 6
3 Depsza Skrzyńskiego z Bukaresztu dotycząca przewiezienia żołnierzy armii Bredowa z Polski do Galacu 7 7
4 Depesza Wasilewskiego z Rewla dotycząca wojny polsko-bolszewickiej oraz przyjazdu Czeremuka 8 8
5 Depesza Sokolnickiego z Helsinek z prośbą o uznanie Estonii przez rząd Polski oraz z informacją o mianowaniu Gyllembogela charge d'affaires na Ukrainę 9 9
6 Depesza Sokolnickiego z Helsinek dotycząca propozycji przejęcia przez Radę Ligi Narodów sprawy Alandu 10 10
7 Depesza Sokolnickiego z Helsinek dotycząca konieczności uznania przez rząd polski Estonii i Łotwy oraz o rokowaniach w Dopracie 11 11
8 Depesza Balińskiego z Rygi dotycząca rokowań łotewsko-bolszewickich oraz konferencji bałtyckiej 12 12
9 Depesza Balińskiego z Rygi dotycząca umowy pomiędzy Łotwą a bolszewikami w sprawie reewakuacji uchodźców 13 13
10 Depesza Balińskiego z Rygi dotycząca rokowań Łotwy z bolszewikami 14 14
11 Depesza Balińskiego z Rygi o udzieleniu przez Konstytuantę wotum zaufania rządowi Ulmanisa 15 15
12 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu dotycząca dostarczenia Rosji lokomotyw ze Szwecji 16 16
13 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu dotycząca konieczności zaprzeczenia informacjom o zniszczeniu cerkwi i wodociągów w Kijowie przez wojsko polskie oraz o napaści bolszewików na szpital w Żytomierzu 17 17
14 Depesza Targowskiego z Szanghaju o sytuacji na Dalekim Wschodzie 18 18
15 Depesza Stefańskiego z Belgradu o handlu żywnością pomiędzy Polską i Jugosławią 19 19
16 Depesza Modzelewskiego z Berna dotycząca wizy do Polski dla Chomnibeka z Krymu 20 20
17 Depesza Wysockiego z Pragi o zawarciu pokoju Gruzji z Azerbejdżanem 21 21
18 Odpisy raportu Poselstwa Polskiego w Rzymie oraz notatki Bobrińskiego o stosunku Rosjan zamieszkujących Ukrainę wobec okupacji polskiej 22 25
19 Odpis raportu attache wojskowego w Bernie o stosunku rosyjskich kół nacjonalistycznych do bolszewików 26 28
20 Informacje o kapitanie Erdmanie udzielone przez podpułkownika Hartmana z łotewskiego poselstwa w Warszawie 29 29
21 Odpis depeszy Myszkowskiego z Rygi dotyczącej negocjacji łotewsko-bolszewickich oraz sytuacji wewnętrznej na Łotwie 30 31
22 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach dotyczącej stosunku Finlandii do Polski 32 33
23 Odpis depeszy Porzeckiego z Konstantynopola dotyczącej powstań kozackich w Rosji oraz wojny grecko-tureckiej 34 35
24 Odpis depeszy attache wojskowego z Bukaresztu dotyczącej transportu wojsk generała Bredowa przez Rumunię 36 37
25 Odpis pism Polskiego Komitetu Wojskowego na Syberii do Ministra Spraw Zagranicznych Rosyjskiego Rządu w Irkucku 38 42
26 Raport Wysokiego Komisarza Rzeczypospolitej Polskiej na Syberii dotyczący sytuacji na Syberii i Dalekim Wschodzie 43 48
27 Relacje z pobytu w więzieniach 49 53
28 List niezidentyfikowanego Polaka z Rosji dotyczący sytuacji w Rosji oraz życia codziennego 54 55
29 Kopia listu Juliana Marchlewskiego do Stanisława Kossakowskiego dotyczącego traktowania więźniów komunistów, informacji Polskiej Agencji Telegraficznej oraz w sprawach osobistych 56 58
30 Raport Baranowskiego z Rzymu dotyczący jego rozmowy z Perepelicą w sprawach ukraińskich 59 62
31 Odpis pisma Poselstwa Polskiego w Paryżu dotyczący artykułów w prasie francuskiej o tematyce polskiej 63 65
32 Odpowiedź Rządu Sowieckiego na propozycje Persji pokojowego załatwienia sporu 66 67
33 Dokumenty odbytej w Amsterdamie międzynarodowej konferencji komunistycznej 68 103
34 Pismo przewodnie do depeszy nr 32 attache wojskowego w Rewlu z dnia 2.07.1920 r. 104 104
35 Depesza Lutze-Birka z Rygi w sprawie przyjazdu delegacji 105 105
36 Depesza Balińskiego z Rygi w sprawie usunięcia z Rady Miejskiej Dzwińska radnych polskich 106 106
37 Depesza Lutze-Birka z Rygi o oświadczeniu Seji w sprawie Posła Polskiego na Łotwie 107 107
38 Depesza Babińskiego z Rygi dotycząca decyzji sądu rozjemczego w sprawie sporu granicznego Łotwy z Estonią 108 108
39 Odpis depeszy nr 32 attache wojskowego z Rewla w sprawie sytuacji w Rosji 109 109
40 Telegram pułkownika Syrobojarskiego opisujący zachowanie Czechów i przedstawiciela Francji na Syberii generała Janina wobec upadku Kołczaka i wydania go bolszewikom 110 117
41 Rozkaz numer Dowództwa Wojsk Polskich we Wschodniej Rosji dotyczący zachowania się wobec Armii Czerwonej 118 118
42 Odpis depeszy Pełnomocnika Wojskowego Państwa Polskiego w Waszyngtonie dotyczącej planu zatakowania bolszewików przez wojska japońskie 119 120
43 Raport attache wojskowego w Finlandii dotyczący spraw politycznych i wojskowych 121 126
44 Odpis depeszy Bogusławskiego z Rewla w sprawie kryzysów rządowych w Estonii i Rosji 127 128
45 Pismo w sprawie armii rosyjskiej utowrzonej w Niemczech 129 130
46 Raport attache wojskowego w Finlandii dotyczący sytuacji w Rosji 131 142
47 Odpis depeszy Myszkowskiego o sytuacji na Łotwie 143 143
48 Raport Bogusławskiego z Rewla dotyczący przemysłu estońskiego 144 146
49 Relacja esauła Jakowlewa p.t. "Położenie Kozaków podczas bytności bolszewików w okresie od 24/ do 28/V - 1920 r." 147 151
50 Raport attache wojskowego w Finlandii dotyczący fińskich projektów wywołania powstania w Północnej Rosji 152 158
51 Pismo przewodnie do depeszy attache wojskowego w Rydze dotyczącej sytuacji na Łotwie w związku z ofensywą bolszewicką 159 159
52 Raport attache wojskowego w Kopenhadze w sprawie negocjacji handlowych z bolszewikami oraz przyłaczenia do Danii Północnego Szlezwiku 160 163
53 Odpis radiodepeszy attache wojskowego w Finlandii dotyczącej sytuacji na Ukrainie, Wysp Alandzkich oraz ofensywy bolszewickiej 164 165
54 Raport attache wojskowego w Rydze dotyczący dotychczas uzgodnionych punktów traktatu pokojowego łotewsko-bolszewickiego 166 171
55 Raport Pełnomocnika Wojskowego w Konstantynopolu dotyczący przyjmowania do armii tureckiej oficerów niemieckich 172 175
56 Raport generała Rozwadowskiego zawierający relację z udziału w konferencji w Spa 176 186
57 Raport attache wojskowego w Finlandii zawierający informacje o Rosji Sowieckiej przesłane przez wywiad francuski do Paryża 187 192
58 Odpis radiodepeszy attache wojskowego z Rewla dotyczącej przjazdu Krasina 193 194
59 Raport Myszkowskiego z Rygi o wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach obecnej polityki Łotwy względem Polski 195 199
60 Raport Pełnomocnika Wojskowego i Morskiego w Londynie dotyczący wizyty Krasina w Anglii, konferencji w Lympne oraz nastawienia Anglii do Polski 200 205
61 Raporty attache wojskowego w Finlandii dotyczące spraw wojskowych i poltycznych 206 209
62 Raport Bogusławskiego z Rewla w sprawie kryzysów rządowych w Rosji Sowieckiej oraz w Estonii 210 213
63 Tłumaczenie artykułu "Rosja i Polska" z belgradzkiego dziennika "Ruskaja Gazeta" 214 217
64 Raport Sokolnickiego o rokowaniach fińsko-bolszewickich w Dopracie 218 222
65 Raport Sokolnickiego z Helsinek o sytuacji politycznej 223 228
66 Odpis depeszy Bogusławskiego z Rewla dotyczącej sytuacji w Rosji Sowieckiej 229 230
67 Tłumaczenie radiodepeszy z Moskwy z warunkami pokoju zawartego pomiędzy Litwą a bolszewikami 231 232
68 Granice polsko-litewska według linii Focha i litewsko-rosyjska według traktatu 231 231
69 Odpis radiodepeszy attache wojskowego w Rydze w sprawach Litwy i Łotwy 233 234
70 Referat o Litwie opracowany na podstawie raportów kapitana Kościałkowskiego oraz wiadomości z misji francuskiej 235 241
71 Odpis depeszy Michalskiego z Sewastopola o rozlokowaniu wojsk generała Wrangla 242 243
72 Odpis depeszy Michalskiego z Sewastopola dotyczącej wizyty przedstawiciela generała Wrangla generała Machrowa w Polsce oraz reformy agrarnej 244 245
73 Odpis depeszy attache wojskowego w Kopenhadze dotyczącej rokowań Anglii z bolszewikami 246 247
74 Odpis radiodepeszy attache wojskowego w Rydze dotyczącej rokowań Łotwy z bolszewikami oraz odpis pisma Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich do Departamentu do Spraw Morskich w sprawie przetransportowania dywizjonu 18 pułku ułanów 248 250
75 List Borysa Sawinkowa do Józefa Piłsudskiego dotyczący sytuacji osadzonych w obozach w Szczypiornie, Dąbiu i Brześciu Litewskim 251 251
76 List Borysa Sawinkowa do Józefa Piłsudskiego dotyczący "Oddziału Tulskiego" 252 256
77 Przejęte listy do Trockiego i Lenina wraz z tłumaczeniem 257 264
78 Odpis radiodepeszy bolszewickiej dotyczącej rokowań rządu angielskiego z bolszewikami 265 267
79 Depesza Aleksiuka dotycząca nieporozumień w Białoruskiej Komisji Wojskowej 268 268
80 Raport A. Swidy dotyczący sytuacji na południu Rosji, w Konstantynopolu oraz w Rumunii 269 276
81 Zapis rozmowy dotyczącej spotkania S. Petlury z J. Piłudskim 277 278
82 Depsza Wasilewskiego z Rewla dotycząca zaostrzenia się stosunków łotewsko-estońskich 279 279
83 Depesza Balińskiego z Rygi dotycząca sytuacji wewnętrznej na Łotwie 280 280
84 Depesza Balińskiego z Rygi dotycząca strajku kolejarzy na Łotwie 281 281
85 Depesza Lutze-Birka z Rygi o konieczności przyjazdu posła polskiego na Łotwę 282 282
86 Depesza Balińskiego z Rygi dotycząca negocjacji Łotwy z bolszewikami 283 283
87 Depesza Sokolnickiego z Helsinek w sprawie daty konferencji ryskiej 284 284
88 Depesza Sokolnickiego z Helsinek w sprawie stosunków polsko-fińskich 285 285
89 Depesza Sokolnickiego z Helsinek z prośbą o informacje odnośnie sytuacji w Polsce 286 286
90 Depesza Jodko-Narkiewicza z Konstantynopola o francuskich dostawach uzbrojenia dla armii Wrangla 287 287
91 Depesza Jodko-Narkiewicza z Konstantynopola dotycząca działań podejmowanych przez Wrangla 288 288
92 Raport Posła Polskiego w Berlinie w sprawie działań podejmowanych przez generała Wrangla 289 290
93 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach dotyczący jego wyjazdu do Rygi na rozmowy z Łotyszami 291 292
94 Odpis dwóch depesz attache wojskowego w Helsinkach dotyczących sytuacji w Finlandii oraz stosunków polsko-fińskich 293 295
95 List Krzyżanowskiego do kapitana Świtalskiego dotyczący subsydiowania prasy litewskiej 296 297
96 Pismo przewodnie dotyczące przesłania raportów attache wojskowego w Helsinkach oraz posła Sokolnickiego 298 298
97 Odpis depeszy attache wojskowego w Londynie dotyczącej odpowiedzi rządu soweickiego na propozycje Anglii zakończenia wojny polsko-bolszewickiej 299 300
98 Dokumenty dotyczące zapewnienia zaopatrzenia i łączności wojskom ukraińskim 301 308
99 Referat p.t. "Realny program polityki polskiej na Kresach Północno-Wschodnich" 309 328
100 Pismo przewodnie z informacją o przesłaniu meldunku konfidenta "B" z Berlina kapitanowi Świtalskiemu 329 329
101 Raport Naczelnego Delegata Wojsk Polskich przy Głównym Dowództwie Armii Estońskiej o sytuacji wewnętrznej w Estonii oraz o działalności zagranicznych misji w Estonii 330 335
102 Raport konfidenta "B" z Berlina 336 340
103 Raport konfdenta "B" z Berlina o rosyjskich formacjach wojskowych w Niemczech 341 342
104 Raport konfidenta "B" z Berlina 343 346
105 Raport konfidenta "B" z Berlina 347 353
106 Odpis raportu Serratiego członka włoskiej delegacji socjalistycznej o sytuacji w Rosji 354 357
107 Raport konfidenta z Pragi i Wiednia 358 361
108 Odpis radiodepeszy z Moskwy do Tuchaczewskiego w sprawie rozmów o rozejmie 362 363
109 Odpis depeszy Myszkowskiego z Rygi dotyczącej negocjacji łotewsko-bolszewickich oraz w sprawie porozumienia Litwy z bolszewikami 364 365
110 Raport dotyczący współpracy Niemców z bolszewikami 366 371
111 Odpis depeszy attache wojskowego w Helsinkach o sytuacji politycznej w Państwach Bałtyckich 372 373
112 Odpisy depesz attache wojskowego w Rydze i Helsinkach dotyczących łączności lotniczej pomiędzy Polską a Łotwą oraz stanowiska władz wojskowych Finlandii wobec akcji zaczepnej przeciw bolszewikom 374 375
113 Odpisy depesz attache wojskowych w Londynie i Rewlu dotyczących stanowiska Anglii wobec negocjacji Polski z bolszewikami oraz handlu z bolszewikami i stosunku Estonii i Finlandii do Rosji Sowieckiej 376 377
114 Odpis depeszy Bogusławskiego z Rygi dotyczącej tranzytu broni dla bolszewików przez Estonię 378 379
115 Depesza Lubomirskiego z Waszyngtonu w sprawie zakupu w Ameryce uzbrojenia dla ukraińskiej armii 380 380
116 Depesza Jodko-Narkiewicza z Konstantynopola dotyczcąca Filipowicza 381 381
117 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu z informacjami o Rosji Sowieckiej udzielonymi przez Bogdańskiego-Bińskiego 382 383
118 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu dotycząca propagandy antypolskiej w prasie europejskiej oraz przeciwdziałania niej 384 385
119 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu dotycząca planów bolszewickich względem Indii 386 386
120 Depesza Michałowskiego ze Sztokholmu w sprawie oficerów byłej armii Bermonta 387 387
121 Depesza Wasilewskiego z Rewla dotycząca propozycji angielskich oraz sytuacji politycznej w Rosji 388 388
122 Depesza Wasilewskiego z Rewla dotycząca przyjęcia przez rząd bolszewicki warunków angielskich 389 389
123 Depesza Wasilewskiego z Rewla w sprawie uznania Estonii 390 390
124 Depesza Wasilewskiego z Rewla dotycząca pertraktacji w Dorpacie 391 391
125 Depesza Balińskiego z Rygi w sprawie konferencji bałtyckiej 392 392
126 Depesza Lutze-Birka z Rygi dotycząca konwencji litewsko-niemieckiej 393 393
127 Depesza Balińskiego z Rygi o przyjeździe do Rygi delegacji bolszewickiej na rozmowy pokojowe 394 394
128 Depesza Balińskiego z Rygi dotycząca terminu konferencji bałtyckiej 395 395
129 Depesza Sokolnickiego z Helsinek o stosunkach fińsko-bolszewickich 396 396
130 Depesza Sokolnickiego z Helsinek o stosunkach fińsko-bolszewickich 397 397
131 Odpis radiodepeszy z Moskwy dotyczącej rozmów o rozejmie 398 399