Back

Folder: 701/2/28

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleLipiec- październik 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/28

No. Title Page from Page to
1 Strona Tytułowa. 1 1
2 Spis zawartości teczki. 2 6
3 Pismo przewodnie do depeszy z Konstantynopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 7 7
4 Odpisy depesz z Rygi i Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 8 9
5 Odpis depeszy z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 10 11
6 Pismo przewodnie do raportu oficera Informacyjnego Brygady Jazdy Kozackiej do Sekcji Ofensywy Oddziału II Sztabu III Armii. 12 12
7 Raport Oficera Łącznikowego przy Dywizji gen. Bałachowicza do Oddziału II przy Dowództwie III Armii. 13 13
8 Raport Oficera Informacyjnego Brygady Jazdy Kozackiej pułk. Jakowlewa do Oddziału II Dowództwa III Armii. 14 14
9 Raport nr 3 do Szefa Oddziału II Dowództwa III Armii. 15 24
10 Pismo przewodnie do wiadomości Komendy Policji Powiatu Lubelskiego do Starostwa Powiatu. 25 25
11 List do Komendanta Posterunku Policji w Krempice. 26 26
12 List do Dowództwa Żandarmerii Polowej w Lublinie. 27 27
13 List do Komendanta Posterunku Policji w Krempice. 28 28
14 Raport oficera z brygady jazdy Jakowlewa do Dowództwa III Armii. 29 29
15 Zaświadczenie. 30 30
16 Odpis listu burmistrza Tomaszowa Lubelskiego do Dowództwa III Armii. 31 32
17 Meldunek Wachmistrza Dawidczyńskiego. 33 34
18 Meldunek majora Bochenka do Szefa Oddziału II Dowództwa III Armii. 35 36
19 Raport oficera informacyjnego przy Brygadzie Dońskich Kozaków do Dowództwa III Armii. 37 37
20 Tłumaczenie Rozkazu Rewolucyjnej Rasy Wojennej Republiki Rosyjskiej Nr 213. 38 44
21 Depesza z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 45 46
22 Raporty Attache Wojskowego w Wiedniu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 47 55
23 Odpis depeszy z Estoni do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 56 57
24 Pismo przewodnie do odpisów listów gen. Henrys'a. 58 58
25 Odpisy depesz z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 59 60
26 Odpisy listów generała Henrys'a do Ministerstwa Spraw Wojskowych. 61 62
27 Odpisy depesz z Rewla do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 63 64
28 Odpis depeszy z Rewla do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 65 66
29 Referat działacza politycznego Białorusi Antoniego Boryka. 67 81
30 Raportu z Dowództwa Okręgu Lwów do Ministerstwa Spraw Wojskowych. 82 87
31 Odpis depeszy z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 88 89
32 Meldunki i raporty z Dowództwa III Armii do Adjutantury Generalnej. 90 97
33 Tłumaczenie korespondencji z Warszawy paryskiego dziennika "Cause Commune". 98 99
34 Rozkaz Nr 1 Naczelnego Dowództwa Wojsk Litwy Środkowej i Odezwa Komisji Rządzącej Litwy Środkowej do ludności. 100 102
35 Depesza z Bukaresztu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 103 103
36 List z Ministerstwa Spraw Wojskowych do Adjutantury Generalnej. 104 104
37 List upoważniający dla przedstawiciela generała Wrangla w Warszawie. 105 105
38 List Borysa Sawinkowa do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 106 108
39 List Borysa Sawinkowa do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 109 112
40 Odpis depeszy z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 113 114
41 Pismo z nominacją nowych członków Białoruskiej Komisji Wojskowej. 115 115
42 List z Białoruskiej Komisji Wojskowej do Naczelnego Wodza Wojsk Polskich. 116 117
43 List do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 118 123
44 Schemat organizacyjny Grupy Generała Bałachowicza na froncie. 124 126
45 List do Naczelnego Wodza Wojska Polskiego. 127 127
46 List do Naczelnego Wodza Wojsk Polskich. 128 128
47 Raport Attache Wojskowego w Rydze do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 129 130
48 Raport Oddziału II do Adjutantury Generalnej. 131 132
49 Depesza z Rewla do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 133 134
50 Odpis depeszy z Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do Adjutantury Generalnej. 135 137
51 Tłumaczenia meldunków japońskiej misji w Polsce. 138 141
52 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 142 143
53 Odpis depeszy z japońskiej Misji Wojskowej w Warszawie do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 144 146
54 Odpis depeszy z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 147 148
55 Odpis depeszy Generała Kulińskiego z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 149 151
56 List z Helsingforsu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 152 152
57 Komunikat z Naczelnego Dowództwa do Adjutantury Generalnej. 153 153
58 Raport zastępcy Szefa Misji Na Południu Rosji 154 157
59 Odpis depesz Attache Wojskowego w Helsingforsie do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 158 159
60 Zestawienie sił bolszewickich na froncie zachodnim we wrześniu 1920 roku przygotowane przez Sztab Generalny. 160 165
61 Depesza z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 166 166
62 Depesza z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 167 167
63 Depesza z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 168 168
64 Depesza z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 169 169
65 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 170 170
66 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 171 171
67 Odpisy depesz z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 173 175
68 Odpis depeszy z Rygi otrzymanej od przewodniczącego polskiej delegacji pokojowej do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 176 176
69 Odpis depeszy z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 177 177
70 Tłumaczenie tekstu Odezwy Prezesa Rosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego Kalinina do Rosjan. 178 179
71 Tekst radiotelegramu Sapiehy do Tschitscherina Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych. 180 180
72 Projekt odpowiedzi na notę Purickiego z Berlina. 181 181
73 Depesza szyfrowana Delegacji Pokojowej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 182 182
74 List Generała Jana Romera do Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. 183 186
75 Odpis roportu wywiadowczego o przechodzeniu bolszewików do Prus Wschodnich. 187 188
76 Pismo przewodnie do Rozkazu nr 1 z dnia 8 września 1920 roku i odezwy "Do mieszkańców Litwy Środkowej" generała Lucjana Żeligowskiego. 189 189
77 Odpisy raportów Attache Wojskowych z Helsingforsu i Sztokholmu do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 190 201
78 Referat specjalny na temat Polskiej polityki wschodniej w związku z zawarciem pokoju z bolszewikami. 202 206
79 Francuskie tłumaczenie telegramu do Generała Piotra Wrangla. 207 208
80 Rozkaz numer 1 do żołnierzy i ludności Litwy Środkowej generała Lucjana Żeligowskiego. 209 209
81 Odezwa generała Lucjana Żeligowskiego do ludności Litwy Środkowej. 210 210
82 Tekst Uchwały Ligi Narodów w sprawie polsko-litewskiej. 211 212
83 List Władysława Studnickiego do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 213 214
84 Telegram do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 215 215
85 Raport Mackiewicza i Łukasiewicza do Naczelnika Państwa i Ministra Sapiehy. 216 217
86 Telegram do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 218 218
87 List z Suwałk do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 219 219
88 Depesza do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 220 220
89 Instrukcje dla Delegacji Polskiej w Rydze. 221 224
90 List Józefa Piłsudskiego do pułkownika Mackiewcza. 225 227
91 List Janikowskiego z Rygi do majora Switalskiego. 228 235
92 List Janikowskiego z Rygi do majora Switalskiego. 236 239
93 List Szefa Francuskiej Misji Wojskowej w Warszawie do Ministerstwa Wojny. 240 241
94 Kopja Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 242 242
95 Depesza z Rygi do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 243 244
96 Telegram Szyfrowy z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 245 245
97 Telegram Szyfrowy z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 246 246
98 Telegram Szyfrowy z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 247 247
99 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 248 248
100 Depesza z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 249 249
101 Umowa o preliminarjach pokojowych. 250 253
102 Odpis Umowy o Rozejmie. 254 256
103 Odpis depeszy Ignacego Paderewskiego z Paryża do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 257 257
104 Kopia depeszy Ignacego Paderewskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 258 258
105 Depesza Klimasa litewskiego Ministra Spraw Zagranicznych do Eustachego Sapiechy. 259 259
106 Kopie korespondencji pomiędzy Purickisem a ministrem Eustachym Sapiehą. 260 263
107 Depesza z Rygi do Mnisterstwa Spraw Zagranicznych. 264 264
108 Kopie depesz P.Dąbskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 265 269
109 Depesza z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do P.Dąbskiego w Rydze. 270 270
110 Depesza Łukasiewicza do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 271 271
111 Kopia Telegramu Szyfrowego z Paryża do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 272 272
112 Kopia Telegramu Szyfrowego z Paryża do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 273 273
113 Kopia Telegramu Szyfrowego z Paryża do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 274 274
114 Notatka od agenta polskiego na terenie Rosji. 275 275
115 Pismo przewodnie do notatki z danymi na temat akcji bolszewickiej w stosunku do Rosji. 276 276
116 Odpisy depesz porucznika Michalskiego z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 277 278
117 Poufna notatka o działalności Erdmana. 279 280
118 Odpis depeszy porucznika Michalskiego z Sewastopola do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 281 281
119 Raport Rotmistrza Romera z konferencji polsko-litewskiej w Suwałkach. 282 290
120 Odpis raportu podchorążego Milczarka i wykaz kontrybucji, nałożonej przez bolszewików na mieszkańców Włodzimierza Wołyńskiego. 291 309
121 Odpisy depesz Attache Wojskowego w Helsingforsie do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 310 311
122 Raport ppłk. Sikorskiego w sprawie Komisji Kontrolującej Ligi Narodów. 312 317
123 Depesze nadane w dniach od 3 do 6 października przez P.Dąbskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 318 325
124 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 326 326
125 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 327 327
126 Kopia Telegramu Szyfrowego z Londynu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 328 328
127 Kopia Telegramu Szyfrowego z Londynu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 329 329
128 Kopia Telegramu Szyfrowego z Londynu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 330 330
129 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 331 331
130 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 332 332
131 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 333 333
132 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 334 334
133 Kopia Telegramu Szyfrowego z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 335 335
134 Kopia Telegramu Szyfrowego z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 336 336
135 Kopia Telegramu Szyfrowego z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 337 337
136 Kopia Telegramu Szyfrowego z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 338 338
137 Kopia Telegramu Szyfrowego z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 339 339
138 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rewla do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 340 340
139 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rewala do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 341 341
140 Kopia Telegramu Szyfrowego ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 342 342
141 Kopia Telegramu Szyfrowego ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 343 343
142 Kopia Telegramu Szyfrowego z Konstantynopola do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 344 344
143 Kopia Telegramu Szyfrowego z Paryża do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 345 345
144 Kopia Telegramu Szyfrowego ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 346 346
145 Kopia Telegramu Szyfrowego ze Sztokholmi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 347 347
146 Kopia Telegramu Szyfrowego ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 348 348
147 Kopia Telegramu Szyfrowego ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 349 349
148 Kopia Telegramu Szyfrowego ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 350 350
149 Kopia Telegramu Szyfrowego ze Sztokholmu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 351 351
150 Kopia Telegramu Szyfrowego z Libawy do Ministerstwa spraw Zagranicznych. 352 352
151 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rewala do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 353 353
152 Kopia Telegramu Szyfrowego z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 354 354
153 Kopia Telegramu Szyfrowego z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 355 355
154 Kopia Telegramu Szyfrowego z Helsingforsu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 356 356
155 Kopia Telegramu Szyfrowego z Rygi do Ministerstwa Spraw Zagranuicznych. 357 357