Back

Folder: 701/2/39

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleLipiec- wrzesień 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/39

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa 1 1
2 Spis zawartości jednostki 2 5
3 Raport Polskiej Misji Wojskowej we Francji 6 9
4 Raport Attache Wojskowego w Rydze 10 11
5 Sytuacja na Ukrainie 12 16
6 Raport działacza białoruskiego 17 24
7 Pożegnanie Myszkowskiego 25 26
8 Depesze z Genewy 27 28
9 Wiadomości z Moskwy 29 29
10 Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w Paryżu 30 30
11 Depesza z Genewy 31 31
12 Stosunki polsko-litewskie w Kownie 32 34
13 Strona przewodnia 35 35
14 O odrzuceniu rezolucji Rady Ligi Narodów 36 37
15 Artykuł Kiereńskiego 38 40
16 Projekt rezolucji 41 42
17 Sprawa Aleksiuka 43 53
18 Stosunki polsko-sowieckie 54 54
19 Wiadomości wojskowe 55 56
20 Sprawy polityczne, wojskowe i ekonomiczne Finlandii 57 65
21 Depesza z Helsingforsu 66 67
22 Depesza z Genewy 68 68
23 Depesza z Genewy 68 68
24 Depesze Sokolnickiego z Helsingforsu 69 72
25 Meldunek o zamierzonym wypadzie bolszewickim 73 73
26 Depesza z Budapesztu 74 74
27 Stosunki z Rosją 75 80
28 Wniosek o nadanie odznaczenia 81 82
29 Wiadomość z Rygi 83 83
30 Zestawienie z prasy bolszewickiej 84 99
31 Zjazd państw nadbałtyckich w Warszawie 100 102
32 Przechwycona szyfrowana depesza do Cziczerina 103 103
33 Depesza z Rygi 104 104
34 Depesza z Paryża 105 105
35 Depesze z Opola 106 107
36 Mobilizacja w Rosji 108 108
37 Depesza z Rzymu 109 109
38 Raport o sytuacji w Rosji 110 115
39 Depesza z Konstantynopola 116 116
40 Depesza z Rygi 117 117
41 Depesza z Brukseli 118 118
42 Depesze z Kłajpedy 119 120
43 Depesze ze Sztokholmu 121 122
44 Depesze z Waszyngtonu w sprawach Litewskich 123 124
45 Depesza z Rewla 125 125
46 Raport Wiericza Górskiego 126 129
47 Raport do oddziału II M.S.W. 130 133
48 Depesza z Helsingforsu 134 134
49 Mowa Karola Radka wydrukowana w "Prawdzie" 135 139
50 Artykuł o sytuacji dowódców w armii czerwonej 140 143
51 Raport Polskiej Misji wojskowej we Francji 144 147
52 Sytuacja ekonomiczna na terenach odpadających od Rosji po Traktacie Ryskim 148 154
53 Depesza z Moskwy dotycząca pogłosek o mobilizacji. 155 155
54 Referat informacyjny o sytuacji w Rosji 155 166
55 Instrukcje do rozmów dyplomatycznych dla urzędników sowieckich 167 168
56 Pismo przewodnie w sprawie depeszy z Rygi 169 169
57 Wyrok sądu Okręgowego w Kownie 171 171
58 Sytuacja polityczna na Litwie i jej stosunek do Polski 172 174
59 Raport polityczny z podróży do Pragi Czeskiej, Berlina i Paryża 175 184
60 Depesza z Helsingforsu 185 185
61 Wiadomości wojskowe z Ukrainy 186 189
62 Przemówienie tow. Radka na posiedzeniu III Międzynarodówki 190 198
63 Raport z Ukrainy 199 202
64 Depesza z Moskwy 203 203
65 Referat o sytuacji w Rosji 204 246
66 Dyslokacja wojsk sowieckich 245 245
67 Depesza z Rewla 247 247
68 Meldunek w sprawie bibuły bolszewickiej 248 248
69 Meldunek o aresztowaniu agenta Sawinkowa 249 251
70 Informacje wojskowe z Ukrainy 252 253
71 Raport oficera łącznikowego przy Lidze Narodów 254 267
72 Przegląd prasy bolszewickiej 268 286
73 Raport z Londynu 287 295
74 Pismo przewodnie i depesza z Helsingforsu 296 297
75 Meldunek o przyjeździe oficerów estońskich 298 298
76 Depesza z Rygi 299 300
77 Depesza Cziczerina 301 302
78 Depesza z Rewla 303 304
79 Pismo przewodnie do okólnika dotyczącego planów wojennych R.S.F.S.R. 305 305
80 Raport z Finlandii 306 309
81 Okólnik Zarządu Politycznego R.R.W.R. 310 311
82 Depesze z Moskwy 312 312
83 Raport z Sejneńszczyzny 313 313
84 Depesza z Belgradu 314 315
85 Wyciąg z raportu z Sejneńszczyzny 316 316
86 Depesza z Moskwy 317 317
87 Przegląd prasy z Moskwy i Rygi 318 323
88 Protokół z zamknięcia konferencji Estonii, Finlandii, Łotwy i Polski 324 331
89 Depesza z Finlandii 332 332
90 Depesza z Brukseli 333 333
91 Depesza Misji Repatriacyjnej Oddziału II 334 334
92 Depesza z Moskwy 335 335
93 Raport z Równego 336 342
94 Raporty do M.S.Z. o stosunku Łotwy do Polski, Litwy i Rosji 343 347
95 Raport do Poselstawa w Rydze 348 356
96 Komunikaty prasowe z Rygi 357 361
97 Odpis listu otwartego do B. Sawinkowa 362 390
98 Protokół przesłuchania Kazimierza Kacperskiego 391 393
99 Raport z działalności Komisji Rozjemczej i stosunkach na granicy 394 397
100 Depesze szyfrowe otrzymane przez M.S.W. 398 398
101 Komunikaty prasowe z Rygi 399 405