Back

Folder: 701/2/42

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleGrudzień 1921- luty 1922
Folder description1921 1922; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1922

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/42

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa i spis treści teczki 1 z jednostki 42, zespołu II 1 3
2 Komunikaty prasowe z Rygi z 21, 22 i 23 grudnia 1921 roku 4 7
3 Informacje o strukturze i sytuacji armii sowieckiej 8 16
4 Raport oficera łącznikowego z Komisji Ligi Narodów w Kownie 17 28
5 Tłumaczenie artykułu "W Turkiestańskiej Republice" z gazety "Nowyj Mir" z 15 grudnia 1921 roku 29 33
6 Komunikat polityczny o sytuacji w Rosji sowieckiej 34 42
7 Komunikaty prasowe z Rygi z 23, 24, 25 i 27 grudnia 1921 roku 43 49
8 Raport attache wojskowego w Paryżu dotyczący działalności politycznej gen. Wrangla i monarchistów rosyjskich 50 54
9 Raporty attache wojskowych w Pradze i Bukareszcie oraz ekspozytury nr 2 dotyczące spraw generała Wrangla i Krasnowa 55 70
10 Tłumaczenie artykułu "Delegacja rosyjska w Waszyngtonie" opublikowanego w "Izwiestiach" 9 grudnia 1921 roku. 71 75
11 Dalsze szczegóły pertraktacji bolszewików z eserami 76 79
12 Raport o stanie prac organizacyjnych partyzancko-powstańczego sztabu na terenie Ukrainy 80 84
13 Raport listopadowy o stosunkach we Wschodniej Małopolsce i sytuacji w powiecie drohiczyńskim 85 93
14 Polityczna rezolucja przyjęta na Zjeździe Białoruskiego Włościaństwa, Organizacji i Partii Zachodniej Ukrainy 12 grudnia 1921 roku 94 100
15 Telegramy szyfrowe otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 101 103
16 Reforma agrarna na Litwie Kowieńskiej 104 107
17 Tłumaczenie artykułu "Nowe przygotowania wojenne pana Piłsudskiego", zamieszczonego w "Prawdzie" z dnia 3 grudnia 1921 roku 108 110
18 Komunikat prasowy z Rygi z 2 stycznia 1922 roku 111 113
19 Telegramy wysłane do Adiutantury Generalnej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych 114 115
20 Komunikaty polityczne z prasy sowieckiej za czas od 8 do 18 grudnia 1921 roku 116 128
21 Komunikaty prasowe z Rygi z 4 i 5 stycznia 1922 roku 129 131
22 Raport attache wojskowego w Moskwie z 20 grudnia 1921 roku 132 134
23 Komunikat o sytuacji na Ukrainie w październiku 1921 roku 135 137
24 Instrukcje w sprawie Wileńszczyzny i sporu polsko-litewskiego 138 154
25 Sprawozdanie z ruchu politycznego i ekonomicznego na Wileńszczyźnie w grudniu 1921 roku 155 161
26 Raporty attache wojskowego w Finlandii za czas od 21 do 27 grudnia 1921 roku 162 182
27 Raport o stanie rokowań bolszewików z eserami w sprawie ich wejścia do rządu sowieckiego 183 186
28 Referat o działalności i planach generała Wrangla 187 196
29 Komunikaty prasowe z Rygi z 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 stycznia 1922 roku 197 207
30 Raporty o sytuacji politycznej w Finlandii i sytuacji wojskowej na pograniczu fińsko-rosyjskim oraz w Karelii Wschodniej na przełomie grudnia 1921 i stycznia 1922 roku 208 219
31 Listy posła Michała Sokolnickiego o sytuacji w Finlandii i konfikcie fińsko-rosyjskim. 220 233
32 Tłumaczenie artykułu Radka "Rosyjsko-polskie stosunki handlowe i polityka rządu polskiego" opublikowanego w "Prawdzie" 23 grudnia 1921 234 238
33 Tłumaczenie mowy Trockiego wygłoszonej na IX Zjeździe Sowietów, opublikowanej w "Prawdzie" 28 grudnia 1921 roku 239 255
34 Komunikat prasowy z Rygi z 18 stycznia 1922 roku 256 258
35 Raport attache wojskowego z Estonii z dnia 12 stycznia 1922 roku w sprawie Karelskiej Estonii. 259 267
36 Listy przewodnie zawiadamiajace o raportach attache wojskowego w Finladii z 30 grudnia 1921 i 7 stycznia 1922 roku 268 269
37 Raport z Moskwy "dobrze poinformowanego sprawozdawcy" z 16 grudnia 1921 roku 270 275
38 Komunikat prasowy z Rygi z 19 i 20 stycznia 1922 roku 276 278
39 Tłumaczenie artykułu "Działalność Czeka Zagranicą" umieszczonego 12 stycznia 1922 roku w wydawanym w Paryżu "Obszczem Diele" 279 282
40 Komunikaty prasowe z Rygi z 21 i 24 stycznia 1922 roku 283 286
41 Tłumaczenie artykułu "Armia Czerwona" umieszczonego w "Prawdzie" 27 grudnia 1921 287 292
42 Sprawozdanie z konferencji Rosyjskiej Partii Komunistycznej odbywającej się od 19 do 21 grudnia 1921 roku w Moskwie 293 299
43 Wyniki narad komisji międzyministerialnej w sprawie obywateli polskich narodowości białoruskiej 300 305
44 Raport attache wojskowego w Konstantynopolu o sojuszu narodów południowo-wschodnich 306 310
45 Komunikaty prasowe z Rygi z 26, 27, 28 stycznia 1922 roku 311 314
46 Poufny raport attache wojskowego w Paryżu o bieżących sprawach emigracji rosyjskiej 315 317
47 Tłumaczenie artykułu "Wszechrosyjska konferencja rosyjskiej partii komunistycznej" umieszczonego w "Prawdzie" 29 grudnia 1921 roku 318 321
48 Raporty attache wojskowego w Finlandii za czas od 20 grudnia 1921 do 22 stycznia 1922 roku 322 340
49 Komunikaty prasowe z Rygi i Moskwy 341 354
50 Powiadomienie o raporcie attache wojskowego w Paryżu w sprawie emigrantów rosyjskich 355 355
51 Raport attache wojskowego w Estonii wraz z listem do Ministerstwa Spraw Wojskowych 356 365
52 Wiadomości polityczne z prasy sowieckiej za okres od 18 stycznia do 1 lutego 1922 roku 366 374
53 Komunikat prasowy z Rygi z 8 lutego 1922 roku 375 376
54 Komunikaty prasowe z Rygi i Moskwy 377 381
55 Sprawozdanie z ruchu politycznego i ekonomiczno-społecznego na Wileńszczyźnie za styczeń 1922 382 388
56 Dwa listy do prezesa Związku Bezpieczeństwa Kraju Ignacego Bobrowskiego 389 390
57 Komunikaty prasowe z Rygi z 9 i 10 lutego 1922 roku 391 394
58 Sprawozdanie Związku Bezpieczeństwa Kraju i Straży Wyborczej z akcji wyborczej na terenie tzw. Pasa Neutralnego 395 398