Back

Folder: 701/2/66

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleStyczeń- marzec 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/66

No. Title Page from Page to
1 Informacja o zawartości teki 66 grupy Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa 1 1
2 Spis dokumentów znajdujących się w tece 66 2 6
3 Depesza do naczelnika Piłsudskiego z prośbą o pomoc w powrocie z Syberii żołnierzy węgierskich i austriackich 7 8
4 Listy do redakcji "Morning Post" w sprawie artykułu "Chaos w Polsce" 9 12
5 Wiadomość o opozycji Republikanów w sprawie kredytu dla Polski 16 16
6 Prośba o instrukcję w sprawie wpuszczenia do Besarabii oddziałów galicyjskich 17 17
7 Zapytanie, czy Polska uznała państwo litewskie 18 18
8 Rada Ameryki dla rządu w Jugosławii 19 19
9 Tłumaczenie mowy tronowej podczas zebrania Otomańskiego Sejmu Ustawodawczego 20 23
10 Sprawozdanie z sytuacji we Włoszech w pierwszej połowie stycznia 1920 roku 24 27
11 List w sprawie przewiezienia żołnierzy z Syberii 28 29
12 Sprawozdanie z sytuacji politycznej w Turcji 30 34
13 Sprawy międzynarodowe i polskie w optyce attache wojskowego w Bernie 35 39
14 Nota delegacji rządu polskiego przy Wysokiej Porcie 40 41
15 Dwa telegramy z wiadomościami z Rumunii 42 43
16 Telegram Erazma Piltza w sprawie powołania go do Pragi 44 44
17 Telegram w sprawie spodziewanych zarzutów wobec Polski, że zajmuje nie swoje terytoria 45 45
18 Sprawozdanie z działalności dyplomatycznej w Rzymie 46 49
19 Telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z różnymi wiadomościami bieżącymi 50 53
20 Telegram w sprawie przewiezienia hallerczyków wraz referatem amerykańskim 54 55
21 List prezentujący stanowisko rządu angielskiego wobec stosunków Polski z bolszewicką Rosją 56 58
22 Projekt zaangażowania Turcji w walkę z bolszewikami 59 83
23 Stosunek Belgii do Polski i bolszewickiej Rosji 84 86
24 Raport tajnego konfidenta z Berna informujący o wypowiedziach generałow niemieckich: Ludendorfa i von Klucka wraz z uwagami generała Hallera 87 90
25 Wyjaśnienienia dotyczące korespondencji z Warszawy, jaka ukazała się w "Morning Post" 91 94
26 Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rumunii 95 101
27 Telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wiadomościami dyplomatycznymi i politycznymi 102 109
28 Relacje rumuńsko- węgierskie w liście Stanisława Hempla do Kazimierza Świtalskiego 110 118
29 Raport attache wojskowego o sytuacji w Rumunii 119 123
30 Główne wytyczne polsko-rumuńskiej konwencji polityczno-wojskowej 124 126
31 Raport z Rzymu opisujący ogólną sytuację polityczną we Włoszech i sprawę D'Annunzia 127 132
32 Przegląd polityczny nr 9 133 140
33 Depesza w sprawie powstańców ukraińskich, armii bolszewickiej i spraw rumuńskich 141 142
34 Informacja o przesunięciu wojsk rumuńskich na front besarabski 143 144
35 Raport o sytuacji w Rumunii 145 147
36 Stosunek Anglii do Rosji, Niemiec i Polski 148 152
37 Depesza w sprawie przybycia eskadry angielskiej do Konstantynopola 153 154
38 Polski Krzyż Zasługi dla Polskiego Komitetu Obrony Narodowej w Stanach Zjednoczonych 155 157
39 Depesza z najnowszymi wiadomościami politycznymi z Anglii 158 159
40 Relacje między szwedzkimi socjalistami, liberałami i konserwatystami. 160 160
41 Prośba o sprostosowanie prasowe 161 161
42 Wyjazd przedstawicieli tureckich kupców do Warszawy 162 162
43 Raport z wiadomościami politycznymi z Anglii wraz z załącznikiem i telegramem w sprawie wagonów dla Polski 163 167
44 Telegramy z wiadomościami z Jugosławii i w sprawie cieszyńskiej 168 172
45 Sprawa pożyczki dla Polski 173 173
46 Prośba o szczegóły umowy z Petlurą 174 174
47 Trudności z pożyczką dla Polski 175 176
48 Wiadomości z Watykanu dotyczące Polski 177 178
49 Informacja o stanowisku podsekretarza Sforzy wobec starań rosyjskich w Paryżu 179 179
50 Sprawa wagonów dla przewozu artykułów farmaceutycznych do Polski 180 180
51 Wiadomość o projekcie bonów międzynarodowych 181 181
52 Wiadomości polityczne z Belgii 182 184
53 Wyciąg z depeszy attache wojskowego w Bukareszcie o stosunkach Rumunii z Polską i Sowietami. 185 186
54 Raport o sytuacji politycznej w Rumunii 187 191
55 Informacja o 30 samolotach dla Polski 192 193
56 Inicjatywa francuska w sprawie ewentualnej konwencji polsko- rumuńskiej i przesilenie gabinetowe w Bukareszcie. 194 198
57 Instrukcje dla posła polskiego w Japonii 199 203
58 List Stanisława Hempla z wiadomościami z Rumunii i z pytaniami dotyczącymi Ukrainy 204 207
59 Pociągi dla kupców tureckich 208 208
60 Sprawa wytycznych dotyczących polskiej polityki wobec Rosji Sowieckiej. 209 209
61 Sprawa Clasona 210 210
62 Zmiana rządu w Szwecji 211 211
63 Sprawa pożyczki z USA 212 213
64 Informacje o rządzie Protica w Jugosławii 214 214
65 Sprawa delegatów Rumunii na konferencję warszawską 215 215
66 Informacja o rumuńskich delegatach i sojuszach. 216 217
67 Najnowsze wiadomości z Belgii 218 219
68 Informacja o zgodzie Rumunii na pokojowe pertraktacje z Rosją. 220 221
69 Sprawa D'Annunzia i Rijeki 222 222
70 Wiadomości ze Szwecji 223 242
71 Raporty kapitana Frankowskiego ze Sztokholmu 243 255
72 List przewodni do raportu pełnomocnika wojskowego i morskiego Poselstwa Polskiego w Waszyngtonie 256 256
73 Stosunek Anglii do wojny polsko-bolszewickiej 257 257
74 Sprawa amerykańskiej pomocy dla Polski i wiadomości z Waszyngtonu 258 260
75 Raport o sytuacji w Rumunii 261 270
76 Wiadomość o zamiarze wycofania się Anglii z ewentualnej akcji wobec Niemiec 271 272
77 Sytuacja wojskowa we Włoszech 273 276
78 Sprawa rumuńsko-bolszewickich pertraktacji pokojowych 277 278
79 List i telegramy w sprawie powrotu amerykańskich hallerczyków 279 282
80 Wiadomość o mianowaniu Bainbridge'a Colby'ego 283 283
81 Dymisja generała Prezana 284 285
82 Sprawa delegatów rumuńskich na konferencję pokojową w Warszawie i domniemanych pertraktacji z bolszewikami 286 293
83 Sprawa amerykańskich okrętów dla zdemobilizowanych żołnierzy Armii Hallera 294 295
84 Nominacja Rattiego 296 296
85 Tłumaczenie memorandum pt. "Sytuacja wojskowa w Polsce" 297 300
86 Wiadomość o demobilizacji i poborze w Rumunii 301 301
87 Relacje unionistów tureckich z Niemcami 302 304
88 Raporty ze Szwecji z najnowszymi informacjami politycznymi, dyplomatycznymi i społecznymi 305 318
89 Polityka zagraniczna Anglii 319 326
90 Raporty w sprawie rzezi Ormian i upadku gebinetu w Turcji 327 331
91 Informacje wojskowe i sytuacyjne z Rzymu 332 336
92 Działania niemieckie i bolszewickie w Turcji i na Wschodzie oraz sprawa Kurdystanu 337 347
93 Stanowisko Stafford Trades Council i Labour Party wobec domniemanego zajęcia przez Polskę terytoriów rosyjskich 348 348
94 Sprawozdanie z konferencji polskich i rumuńskich wojskowych 349 353
95 Polityka zagraniczna Jugosławii 354 360
96 List do naczelnika Piłsudskiego w sprawie linii izolacyjnej od bolszewizmu 361 361
97 Wiadomości z Konstantynopola 362 363
98 Odmowa wizy dla księdza Bonne 364 364