Back

Folder: 701/2/72

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleWrzesień- październik 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/72

No. Title Page from Page to
1 Strona wstępna 1 1
2 Zawartość jednostki 2 4
3 Depesze z Hagi 5 6
4 Depesza z San Sebastian 7 7
5 Depesza z Bukaresztu 8 8
6 Depesza z Tokio 9 9
7 Depesze z Belgradu 10 12
8 Depesza z Konstantynopola 13 14
9 "Prawda o Polsce" 15 22
10 "Komedia polska" 23 24
11 " Promień w chmurach wschodnich" 25 26
12 Raport z Bukaresztu 27 34
13 Raport z Konstantynopola 35 38
14 "Nasza nowa polityka wobec Rosji" 39 40
15 Organizacja propagandy w Rosji 41 45
16 List z podróży po Holandii 46 49
17 Depesza z Belgradu 50 50
18 Przegląd prasy anglo-amerykańskiej 51 74
19 Stanowisko prasy angielskiej do Polski i Ukrainy 75 78
20 Sprawozdanie z podróży do Gałacu, Rumunii, Konstantynopola i Rosji Południowo-Wschodniej 79 101
21 Sytuacja w S.H.S. 102 103
22 Sytuacja zewnętrzna, wewnętrzna i wojskowa w Królestwie S.H.S. 104 122
23 Sprawa przekazania amunicji rosyjskiej 123 124
24 Polecenie Związku Kolejarzy Włoskich o nie przepuszczaniu transportów do Polski 125 126
25 Sytuacja polityczna w Anglii i nastroje w stosunku do Polski 127 138
26 Stosunek Anglii do Polski 139 150
27 Polityka polska na wschodzie 151 155
28 Plany Watykanu dotyczące stworzenia związku państw katolickich 156 158
29 Przekazanie pociągu sanitarnego Polsce 159 161
30 Ruch robotniczy we Włoszech 162 166
31 Raport z przyjęcia u Regenta 167 170
32 Zawiadomienie o obięciu funkcji przy Poselstwie Polskim w Rzymie 171 171
33 Sytuacja polityczna i wojskowa we Włoszech 172 181
34 Przegląd prasy anglo-amerykańskiej 182 185
35 Stanowisko prezydenta Wilsona w sprawie prześladowania Żydów w Polsce 186 187
36 Ukończenie strajku kolejowego w Rumunii 188 188
37 Notatka w sprawie Bessarabii 189 189
38 Referat prasowy z Bukaresztu 190 196