Back

Folder: 701/2/98

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleOdpisy aktów operacyjnych. 1918-1920
Folder description1918 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1918 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/98

No. Title Page from Page to
1 Twarda okładka dawnej teki 98 0 0
2 Okładka teki 98 0 0
3 Strona informująca o zawartości teki 98 1 1
4 Spis dokumentów z teki 98 2 2
5 Odpis listu naczelnika państwa 4 8
6 Pismo Naczelnego Dowództwa z przydziałem zadań dla generałów Gołogórskiego i Roji 9 11
7 Polecenie dla pułkownika Skrzyńskiego 12 12
8 Poruczenie generałowi Rozwadowskiemu dowództwa nad oddziałami idącymi na odsiecz Lwowa i Okręgu Borysławskiego 13 14
9 Stan organizacji Armii Polskiej 15 22
10 Referat informacyjny o sytuacji armii bolszewickiej i tworzeniu frontu antypolskiego 23 27
11 Rozkaz przeprowadzenia ofensywy na Wołyniu i Podolu 28 35
12 Dyspozycja operacyjna do ofensywy na Ukrainie 36 44
13 Referat informacyjny o Rosji bolszewickiej 45 48
14 Instrukcja dla frontu na Ukrainie 49 51
15 Instrukcja operacyjna dla ofensywy polskiej na Ukrainie 52 55
16 Depesze do generała Listowskiego w sprawie przemieszczenia oddziałów. 56 57
17 Sprawa przetransportowania wskazanych dywizji i brygad 58 58
18 Zasilenie przeciwpolskiego frontu bolszewickiego 59 64
19 List marszałka Piłsudskiego do generała Rozwadowskiego z informacjami z frontu antybolszewickiego 65 69
20 List generała Rozwadowskiego do komendanta Piłsudskiego w sprawie wspólnych działań na froncie antybolszewickim 70 74
21 Rozmowy Hughesowe generała Rozwadowskiego z pułkownikiem Stachiewiczem 75 89
22 Hughensowa rozmowa porucznika Liebicha z majorem Pikusem 90 91
23 List komendanta Piłsudskiego do generała Rozwadowskiego 92 96
24 Strona z wykazem map znajdujących się na stronach 111 - 143 97 97
25 Rosyjski plan wojny i przewidywania na wypadek ofensywy Polaków 98 107
26 Mapy działań wojennych w kwietniu, maju i czerwcu 1920 roku 108 115
27 Zmiana położenia frontu polskiego od 24.IV.1920 do 10.V.1920 109 109
28 Działania zaczepne na Ukrainie IV.1920 112 112
29 Położenie frontu polskiego przed rozpoczęciem działań zaczepnych ze strony rosyjskiej 115 115
30 Rozkaz naczelnika Piłsudskiego dla pułkownika Stefana Skrzyńskiego 118 118
31 Rozkaz naczelnika Piłsudskiego dla generałów: Rozwadowskiego, Gołogórskiego i Roja oraz dla pułkownika Rydza-Śmigłego. 119 119
32 Rozkaz naczelnika Piłsudskiego dla generałów Gołogórskiego i Roji 120 121
33 Zadania operacyjne w ofensywie na Ukrainie 122 125
34 Wiadomości z antybolszewickiego frontu przekazywane komendantowi Piłsudskiemu przez generała Rozwadowskiego 126 127
35 Analiza sytuacji na froncie antybolszewickim i rozkazy operacyjne dla gen. Rozwadowskiego 128 130
36 Przewidywania dotyczące bojów na północno-wschodnim odcinku frontu antybolszewickiego i wynikających z nich zadań operacyjnych 131 132
37 Sprawa powrotu naczelnego wodza do Warszawy i rozkazów od niego oczekiwanych 133 133
38 List generała Rozwadowskiego do komendanta Piłsudskiego 134 138
39 List komendanta Piłsudskiego do generała Rozwadowskiego 139 143
40 Informacja o zawartości teczki z załącznikami oraz informacje o brakach poszczególnych dokumentów w załącznikach i mapach 144 145