Back

Folder: 701/9/10

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
Folder titleKomunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: odezwy i oświadczenia Rządu RP, orędzia Prezydenta RP. Skład osobowy gabinetów od 1939-1949. Powołanie Skarbu Narodowego. Wycinki prasowe
Folder description 1948 1952 ; akta luźne; maszynopis, druk; polski, angielski
Dates 1948 - 1952

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/9/10

No. Title Page from Page to
1 Komunikat o zebraniu w Ognisku Polskim 1 1
2 Szanowny Panie/Pani 1 1
3 List do Prezydenta RP Augusta Zaleskiego 2 4
4 Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Augusta Zaleskiego 2 4
5 Przesilenie Gabinetowe Rządu R.P. w Londynie Trwa Nadal 9 9
6 By legalizm nie stał się pustą formą 10 10
7 Polska Partia Socjalistyczna na emigracji przystępuje do Comicso 11 11
8 O aniołkach gotujących wojnę 12 12
9 Stronnictwa przeciw rządowi przejściowemu Tomaszewskiego 13 13
10 Czem jest Rząd Polski na Emigracji 14 14
11 Czem jest Rząd Polski na Emigracji II. 15 15
12 Czem jest Rząd Polski na Emigracji 16 16
13 Orędzie Prezydenta Rzeczpospolitej w 158 rocznicę Konstytucji 3 Maja 17 17
14 Odezwa Rządu Rzeczypospolitej 19 20
15 Nominacja członków Rady Narodowej 24 26
16 Sprawy Polskie. Mianowanie Rządu R.P. 28 53
17 Przemówienie kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mieczysława Sokołowskiego na plenum Rady Narodowej w dniu 29-go czerwca 1949r. 54 65
18 Uchwała Rządu R.P. 66 67
19 Stronnictwo Ludowe odrzuca kompromis 70 70
20 Londyn Uczcił 35-tą Rocznicę Wymarszu Pierwszej Kadrowej 71 71
21 Odezwa Rządu 72 73
22 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej 76 76
23 Rząd Londyński a Kościół w Polsce 77 77
24 Londyńska Rada Narodowa zamierza rozszerzyć swój statut polityczny 78 78
25 Cel: Niepodległość - Kierunek: Polska 79 79
26 Sprawa Polski na gruncie międzynarodowym 80 81
27 Wywiad z premierem Tadeuszem Tomaszewskim 82 82
28 Orędzie Prezydenta Rzeczpospolitej 83 84
29 Obywatele Rzeczypospolitej 85 86
30 Apel 87 88
31 16 Posiedzenie Rady Narodowej R.P. 89 90
32 Armia We Francji 91 91
33 Rada Byłej Armii Krajowej ogłasza swoje zasady polityczne 92 92
34 Biuletyn Informacyjny 93 93
35 Skład osobowy Gabinetów 1939-1949. 94 97
36 List of Members of the Government and the National Council 98 101
37 Liste du Corps Diplomatique 102 112
38 Liste du Corps Diplomatique 113 127
39 Wykaz Urzędów zagranicznych R.P. na rok 1945. 128 150
40 Polski Nowy Rok w Londynie 151 159
41 Odezwa Głównej Komisji Skarbu Narodowego 169 169
42 Skarb Narodowy 170 170
43 Z Głównej Komisji Skarbu Narodowego 171 171
44 Przemówienie M. Sokołowskiego na posiedzeniu Rady Narodowej w Londynie 172 176
45 Główna Komisja Skarbu Narodowego 182 182
46 Expose Prezesa Rady Ministrów i Kierownika Ministerstwa Skarbu Tadeusza Tomaszewskiego wygłoszone na posiedzeniu Rady Narodowej R.P. w Londynie. 183 186
47 Przedstawicielstwa Rządu R.P. 183 183
48 19 posiedzenie Rady Narodowej R.P. 195 196
49 Skarb Narodowy 197 197
50 Wręczenie pierwszej legitymacji Skarbu Narodowego Prezydentowi R.P. 198 198
51 Przemówienie Ministra dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie Zygmunta Rusinka 199 206
52 Ochrona Praw i Interesów Uchodźców 207 207
53 20 posiedzenie Rady Narodowej R.P. 209 209
54 Życzenia Prezydenta R.P. Augusta Zaleskiego dla Ojca Świętego i Odpowiedź Papieża Piusa XII 210 210
55 21 posiedzenie Rady Narodowej R.P. 212 213
56 Zebranie Organizacyjne Głównej Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego 214 214
57 O Uniwersytet Europejski i Opiekę nad Intelektualistami 215 215
58 Uchwała Rady Narodowej R.P. w sprawie zmiany obywatelstwa powzięta na 22 posiedzeniu w dn. 28 kwietnia 1950r. 216 216
59 Przemówienie ministra Z. Rusinka na posiedzeniu Rady Narodowej 217 218
60 22 posiedzenie Rady Narodowej R.P. 219 220
61 Do zgody przez prawdę 221 222
62 Odezwa Rządu R.P. na dzień 3-go maja 1950 roku. 223 224
63 Rząd R.P. wobec zebraia Rady Atlantyckiej 224 224
64 Obchody 3-cio Majowe 225 227
65 Sprawa Układu Episkopatu Polskiego z Reżymem Komunistycznym 232 233
66 Skarb Narodowy 234 234
67 Biuletyn wewnętrzny Ligi Niepodległości Polski 235 238
68 Skarb Narodowy 239 239
69 Skarb Narodowy 240 240
70 Oświadczenie M. Sokołowskiego w sprawie zachodnich granic Polski 241 241
71 Skarb Narodowy 242 242
72 24 Posiedzenie Rady Narodowej R.P. 243 243
73 Skarb Narodowy 244 244
74 Depesza Ministra M. Sokołowskiego do Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa O.N.Z. 246 246
75 Przemówienie Prezesa Rady Ministrów i Kierownika Ministerstwa Sprawiedliwości Tadeusza Tomaszewskiego. 247 247
76 Wobec powagi sytuacji międzynarodowej 248 249
77 List do obywateli polskich na obczyźnie. 250 250
78 Komunikat Głównego Komitetu Wykonawczego 254 254
79 Właściwy protest przeciw Paktowi Jałtańskiemu 255 255
80 Informacje o stanowisku Polskiego Kierownictwa Politycznego 256 256
81 Przemówienie Ministra Gen. Dr. R. Odzierzyńskiego poświęcone pamięci Premiera Tadeusza Tomaszewskiego. 257 258
82 Przemówienie Generała W. Andersa 259 261
83 Zdjęcie 265 266
84 Polska i Polacy na Obczyźnie 267 267
85 Zaprzysiężenie Rządu R.P. 268 271
86 Nowy Rząd R.P. 272 272
87 Nowy Rząd R.P. 273 275
88 Nowy Rząd R.P. 276 276
89 Expose prezesa Rady Ministrów i kierownika Ministerstwa Skarbu Tadeusza Tomaszewskiego wygłoszone na posiedzeniu Rady Narodowej R.P. w Londynie w dniu 6 października 1950 r. 277 280
90 Gen.Odzierzyński premierem 281 281
91 31 posiedzenie Rady Narodowej R.P. 282 284
92 Przemówienie premiera Odzierzyńskiego w odpowiedzi na dyskusję w Radzie Narodowej 288 288
93 Rada Narodowa wyraża zaufanie Rządowi gen. R. Odzierzyńskiego 289 289
94 Prezydent Rzeczypospolitej zamyka pierwszą sesję III Rady Narodowej 292 293
95 Skarb Narodowy 294 294
96 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Niepodległości 11 listopada. 295 295
97 Skarb Narodowy 296 296
98 Odezwa Głównej Komisji Skarbu Narodowego 297 300
99 Kongres Pokoju w Warszawie 301 301
100 Zaprzysiężenie Rządu R.P. 302 304
101 Minister Sokołowski do Rady Atlantyckiej i do Zjednoczonych Narodów 305 305
102 Expose prezesa Rady Ministrów R. Odzierzyńskiego na Radzie Narodowej R.P. 306 309
103 Prezydent R.P. zamyka pierwszą sesję Rady Narodowej 314 315
104 33 posiedzenie Rady Narodowej R.P. 316 316
105 Orędzie Prezydenta R.P. na dzień Święta Niepodległości 317 317
106 Pismo M. Sokołowskiego do rządów mocarstw zachodnich. 318 318
107 Przemówienie Mieczysława Sokołowskiego na posiedzeniu Rady Narodowej 319 327
108 Sprawa wyznaczenia następcy Prezydenta R.P. 329 329
109 Zebranie Inauguracyjne Sądu Obywatelskiego w Londynie. 330 331
110 Do Rady Politycznej w Londynie. 332 335
111 Uwagi do projektu "Reprezent. Ameryki" 334 335
112 1-sze posiedzenie II-giej Sesji Rady Narodowej. 336 339
113 Drugie posiedzenie II Sesji Rady Narodowej R.P. 340 342
114 Apel do społeczeństwa polskiego. 343 346
115 Pismo M. Sokołowskiego do rządów mocarstw zachodnich. 347 347
116 Przemówienie Mieczysława Sokołowskiego na posiedzeniu Rady Narodowej. 348 356
117 Trzecie posiedzenie II Sesji Rady Narodowej R.P. 357 357
118 Przemówienie R. Odzierzyńskiego na czwartym posiedzeniu drugiej sesji Rady Narodowej, 1951r. 358 359
119 Uchwała Rady Narodowej R.P. w związku z deklaracją filadelfijską 360 360
120 4 posiedzenie II Sesji Rady Narodowej R.P. 361 362
121 Uczczenie pamięci Juliusza Łukasiewicza. 363 364
122 5 posiedzenie Rady Narodowej R.P. 365 368
123 Premier Rządu Polskiego w Londynie o Polskich Siłach Zbrojnych. 369 369
124 Wniosek o ochronie ludności w Europie środkowo- wschodniej w razie użycia broni atomowej 370 370
125 Wniosek o utworzenie Uniwersytetu Polskiego. 371 371
126 Przemówienie ministra dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie 372 374
127 6 posiedzenie Rady Narodowej R.P. 375 378
128 Orędzie Prezydenta R.P. w 160 rocznicę Konstytucji 3 Maja. 379 379
129 Concurrent Resolution in U.S. Congress. 380 381
130 7 posiedzenie Rady Narodowej R.P. 382 383
131 Oświadczenie ministra Spraw Zagranicznych. 384 384
132 List ugrupowań politycznych do gen. Mariana Kukieły. 385 388
133 List do generała Mariana Kukiela 389 389
134 List do gen. Mariana Kukiela 390 390
135 List gen. Kukiela 391 391
136 Projekt oświadczenia Prezydenta R.P. 392 393
137 Projekt Rady Jedności Narodowej. 394 397
138 List T. Bieleckiego do gen. Kukiela 398 399
139 List T. Bieleckiego do gen. Kukiela 400 401
140 List Adama Ciołkosza do gen. Kukiela 404 404
141 List Rowmunda Piłsudskiego do gen. Kukiela 407 407
142 List gen. Kukiela do Romana Odzierzyńskiego 409 410
143 Komunikat 411 411
144 Envoy of Free Polish Government Ask US to Ratify Genocide Pact 412 412
145 Przemówienie Prezydenta na Radzie Narodowej 413 414
146 Orędzie Prezydenta R.P. na dzień Święta Niepodległości. 415 415
147 Informacje o stanowisku Rządu R.P. 416 416
148 Petycja 418 418