Back

Folder: 701/9/12

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
Folder titleKomunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów
Folder description 1956 1964 ; akta luźne; maszynopis, druk; polski, angielski
Dates 1956 - 1964

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/9/12

No. Title Page from Page to
1 Zebranie noworoczne u Prezydenta Rzeczypospolitej 1 8
2 Expose Ministra spraw Zagranicznych p. A. Zawiszy 9 21
3 Expose Ministra Spraw Zagranicznych p. A. Zawiszy wygłoszone w Radzie R.P. 22 30
4 Polska Agencja Telegraficzna 31 34
5 Komunikat Koła Żołnierzy I Dyw. Piech. Leg. J.P. 35 36
6 Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 37 40
7 Pomimo wszystko wyciągamy dłoń do zgody 41 46
8 Polish Women's Bebnevolent Association 53 53
9 Blue Waltz 54 55
10 Polish Information in Exile Information Office 56 59
11 Stanowisko Rządu w sprawie wygnania 60 61
12 Oficjalny stenogram z obrad Kongresu USA 62 63
13 Biuletyn Informacyjny Władz Oilskich na obczyźnie 64 73
14 Rząd Rzeczpospolitej Polskiej do wszystkicj Polaków na świecie 74 75
15 Drogi 76 76
16 Polska Agencja Telegraficzna 77 82
17 Stanowisko rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie wydarzeń w kraju 83 83
18 Do wszystkich Obywateli Polskich i Polaków zamieszkałych w Prowincji Quebec 84 85
19 List otwarty do Pana Generała Andersa 86 87
20 Orędzie Prezydenta Rzeczpospolitej na dzień Święta Niepodleglości 88 88
21 Sprawozdanie Tadeusza Bugayskiego 89 90
22 Światło z ciemności 91 91
23 Przedstawiciele Trzech Głównych Stronnictw Polskich o Rządzie R.P. w Londynie 92 92
24 Pozrozumienie Stronnictw Polskich Utrudnia Stanowisko Mikołajczyka 93 93
25 Wywiad z Ministrem Dr. Juliuszem Szygowskim 94 94
26 Aby szantażować działaczy uchodźczych reżym chce rozszyfrować pseudonimy oraz próbuje opanować "Zamek". 95 96
27 Zaprzysiężenie Rady Trzech 97 97
28 Walka Strzępów Stronnictw o Symbole Władzy 98 98
29 Dr. nominowany przedstawicielem rządu R.P. w USA 99 99
30 Oświadczenie Rządu R.P. 100 100
31 Sprostowanie dotyczące spraw majątkowych Augusta Zaleskiego 101 101
32 Działacz Zamkowy i Agent Reżimu 102 102
33 Memorandum 113 120
34 Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 121 122
35 Modlitwa polskiego żołnierza 123 123
36 Zadania nasze pozostały te same. 124 135
37 Rząd Polski 136 139
38 The legitimate Prezydent of Poland to Poles in the United States. 140 141
39 Inwokacja polityczno-religijna 142 144
40 O pomoc dla narodu polskiego 145 146
41 Ustalenie granicy Polski na Nysie i Odrze 147 147
42 Przemówi Na Radio 148 148
43 Zjazd Komitetów Skarbu Narodowego w Sherman Hotelu 149 149
44 Premier In Exile Asks Aid To Poles 150 150
45 Z Wiecu Informacyjnego p. A.Pająka 151 151
46 Z Wiecu Informacyjnego p. A .Pająka 151 151
47 Kardynał Stritch Przyjął Premiera A. Pająka 152 152
48 Wiec Informacyjny 153 153
49 Senator Kennedy mówił o pomocy dla Polski 154 155
50 Pobyt Premiera Antoniego Pająka w Stanach Zjednoczonych 156 156
51 Zaproszenie na wiec informacyjny 157 158
52 Prime Minister Pajak Honored by Gov. Harriman 159 159
53 Premier Antoni Pająk z Londynu złożył wizytę prezesowi Rozmarkowi 160 160
54 Nasze Chicago 161 161
55 Parade Honors Polish Vets of 2 World War 162 162
56 Obywatele Rzeczypospolitej! 163 165
57 Przemówienie Prezydenta R.P. Augusta Zaleskiego 18 stycznia 1958 166 167
58 Memorandum 168 175
59 Modlitwa Polskiego Żołnierza 176 176
60 Memorandum 177 181
61 P. Zaleski mianuje... 182 182
62 Cofnięcie uznania 183 185
63 Komunikat A. Zaleskiego z okazji Dnia Niepodległości Polski 186 186
64 Nota Rządu R.P. w Londynie do mężów stanu państw demokratycznych w 1959r. 187 189
65 Stanowisko Rządu R.P. co do kryzysu politycznego polskiej emigracji 190 191
66 Stanowisko Rządu R.P. o konieczności Przywrócenia Polsce niepodległości 192 197
67 Expose wygłoszonego na Radzie R.P. przez ministra Spraw Zagranicznych 198 215
68 Memorandum 216 225
69 Przemówienie A. Zaleskiego na Radzie R.P. 226 227
70 Zasadnicze tezy polityki zagranicznej Rządu R.P. 228 229
71 Case of Poland 230 233
72 Protest addressed to the Government of Canada on 4th January 1961. 234 237
73 ORĘDZIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ na dzień Święta Niepodległości. 238 243
74 Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Antoniego Pająka na posiedzeniu Rady R.P. w dniu 27 maja 1961r. 244 247
75 UCHWAŁA KAPITUŁY ORDERU "ODRODZENIA POLSKI "z dnia 19 pażdziernika 1961 roku. 248 249
76 Niepokonana Emigracja Polska 250 251
77 Inaugural speech of H.E. August Zaleski, President of the Republic of Poland, at the Eighth Session of the Council of the Republic of Poland. 252 254
78 Message of the President of the Republic of Poland to the Polish Nation (Polish Independence Day). 255 255
79 Message of the President of the Republic of Poland to the Polish Nation (1st September, 1961) 256 256
80 New Year's speech by the Legitimate President of the Polish Republic. 257 258
81 Opening the current session of the Council of the Polish Republic on 26th November 1960, the legitimate President of the Republic, His Excellency August Zaleski delivored the following inaugural address. 259 260
82 Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. 261 265
83 Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Antoniego Pająka wygłoszone na posiedzeniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 stycznia 1961r. w Londynie. 266 276
84 The Treaty barring Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere. 277 280
85 New Session of the Council of the Polish Republic 281 284
86 New Session of the Council of the Polish Republic 285 288
87 The 17th session of the General Assembly of the United Nations Organization. 289 293
88 Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zgodnego współdziałania wszystkich niepodległościowych stronnictw politycznych i organizacji społecznych wśród polskiej emigracji. 294 299
89 22nd Anniversary of the Katyn Massacre. 300 307
90 Oświadczenie Rządu R.P. 308 309
91 Nowy Rząd R.P. 310 313
92 50-th Anniversary of the Commencement of the Polish War of Liberation of 1914 314 315
93 W 50-tą rocznicę Czynu Zbrojnego 316 317
94 List Aleksandra Zawiszy do Czesława Zbierańskiego. 318 322
95 List Aleksandra Zawiszy do generała ... 323 327
96 Inaugural Speech by A. Zaleski, President of the P.R. 328 331
97 Otwarcie nowej Rady R.P. w Londynie. Dymisja Rządu R.P. 332 337
98 Expose Ministra Spraw Zagranicznych A. Zawiszy na Radzie R.P. w 1964r. 338 344
99 Orędzie Prezydenta R.P. na 50-lecie Czynu Zbrojnego 345 346
100 Przemówienie Ministra Skarbu gen. Tadeusza Machalskiego. 347 348
101 Oświadczenie Rządu R.P. do Polaków w Wolnym Świecie. 349 349
102 Orędzie Prezydenta R.P. na 25-tą rocznicę najazdu na Polskę. 351 351
103 Zaproszenie na odczyt Leona Orłowskiego. 352 352
104 Apel Głównej Komisji Skarbu Narodowego 353 353
105 25-th Anniversary of the German Invasion of Poland. 354 354
106 Expose Ministra Spraw Zagranicznych A. Zawiszy na Radzie R.P. w 1964r. 355 365
107 Expose Ministra spraw Zagranicznych p. A. Zawiszy 366 373
108 Oświadczenie Rządu R.P. w sprawie odznaczeń państwowych 374 374