Electronically Joined Archival Collections

Searched text:
Type:
Starting date:
Ending date:
Language:

Józef Piłsudski - dokumenty z Londynu i Nowego Jorku

Fragment korespondencji Józefa Piłsudskiego z Leonem Wasilewskim
W zestawieniu znalazły się cenne archiwalia dotyczące osoby Marszałka, gromadzone przez oba instytuty od ponad 60 lat. Składają sie na nie materiały przedwojenne, te przewiezione za granicę w 1939 roku z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, jak również dokumenty zgromadzone w okresie emigracyjnym w Nowym Jorku i Londynie.

Wystawa archiwaliów obejmuje zarówno dokumenty o charakterze oficjalnym, dotyczące spraw państwowych w jakie zaangażowany był J. Piłsudski (np. depesze, raporty, korespondencja urzędowa), jak również osobiste, pochodzące z jego własnych zbiorów, takie jak listy prywane, notatki czy informacje genealogiczne o rodzie Piłsudskich. Znaczną grupę stanowią też publikacje dotyczące Marszałka oraz materiały na temat kultu jego osoby (np. relacje z pogrzebu lub budowy kopca na Sowińcu).

Zobacz całe archiwum online IJP w Londynie   
Zobacz całe archiwum online IJP w Ameryce

Folder level exhibition