Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 331 to 359

Item description

Title Zarzuty generała Juliana Stachiewicza w stosunku do generała Mariana Kukiela 
AuthorStachiewicz, Julian;  
Type Inne 
Description W załączniku sa adnotacje generała Leonarda Skierskiego z 1926 roku przepisane odręcznie przez kapitana A. Kanlera (?) w maju 1934 roku 
Abstract Zarzuty stawiane generałowi Marianowi Kukielowi przez generała Juliana Stachiewicza przedstawione pisemnie prezesowi Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności, rektorowi J. Fijałkowi, ministrowi spraw wojskowych, generalnemu inspektorowi sił zbrojnych i generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu.Dotyczą one dokumentów, w których jest zapisana sytuacja przed Bitwą Warszawską. 
Persons Budionny, Siemion; Henrys, Paul Prosper; Laudański, Stanisław; Piłsudski, Józef; Rozwadowski, Tadeusz; Sikorski, Władysław; Sosnkowski, Kazimierz; Stachiewicz, Julian; Szeptycki, Stanisław; Śmigły-Rydz, Edward; Weygand, Maxime;  
Places Brześć Litewski; Kowel; Warszawa;  
Dates 1928-03-16 
Languages pl 
Date of the item 1928-03-16 

Scans of documents

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
701-003-003-331.pdf

Click to enlarge