Back

Folder: 701/9/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderProjekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP
Folder description 1953 1955 ; akta luźne; maszynopis, druk; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 310 to 310

Item description

Title Komitet Wolnych Przedstawicieli Państw Centralnej i Wschodniej Europy w Londynie - Aneks 
Alternative title London Committee Of Free Representatives Of Central And Eastern European Countries - Annex 
AuthorStarzewski, Jan;  
Dates 1955-10-08 
Languages en 
Date of the item 1955-10-08 
See also Dokument komitetu

Scans of documents

310

Click to enlarge